ტ-67. კეშელავა ბონდო. ლექსები. საბჭოთა მწერალი. თბილისი, 1950 ყდა