პოლიო ირეთელი მოთხრობები საბჭოთა მწერალი თბილისი 1946 ყდა