ტ-52. ვაჟა-ფშაველა, ბახტრიონი, ავტორის სურათით და ბიოგრიფიით, სახელგამი, თბილისი, 1946 წელი (3)