ტ-45. დიდება სტალინს საბჭოთა ქვეყნის პოეტები საბლიტგამი, 1952 (8)