ტ-32. გოეთე იოჰან ვოლფგანგ, ლექსები, თარგმნილი ხარიტონ ვარდოშვილის, საბჭოთა მწერალი, თბილისი 1946 (4)