ტ-31. გრიშაშვილი ი., ძველ თეატრში, გამომცემლობა ხელოვნება, 1948 (2)