შუალედი - დან - მდე
 
 


ალექსანდრ პუშკინ


* * *
გამქრალ სურვილთა და ოცნებათა
ნაცვლად გზა დამრჩა ტანჯვის ძლიერის,
აწ გარდავლილთა ნაშთი გზნებათა,
ნაყოფი გულის სიცალიერის!

1950