შუალედი - დან - მდე
 
 


პოლ ვერლენ


* * *

როგორ ხმაურობ, ოკეანეს სივრცევ ზიარო.
გადაფენია მთვარეს ჩრდილი სამგლოვიარო.

ნისლიან ცაზე იკლაკნება ელვის გრეხილი
და ელავს ელვა, როგორც ხმალი გადატეხილი.

გამწარებული ეხეთქება ტალღა ქვა-ლოდებს,
თავგადაკლული ოკეანე გრგვინავს და გოდებს.

ცაზე ხანდახან გაიბრძოლებს გრგვინვა ჩქარ-ჩქარი,
ქუხს ოკეანე.. იმუქრება მეხის ხარხარი.

1925