შუალედი - დან - მდე
 
 


ალექსანდრ პუშკინ


* * *

გირეი იჯდა მზერა-დახრილი,
მისთა ბაგეთგან ქარვა ბოლავდა..
მრისხანე ხანის გარს თავდახრილი,
სდგას კარისკაცთა [რიგი] მთრთოლავთა...