შუალედი - დან - მდე
 
 


ჰაინრიხ ჰაინე


* * *

სალამს არ მივცემ პირმოთნესა და ვიგინდარას,

თაყვანსაცემად ვარდს არ ვუძღვნი მე რაგინდა-რას,
თაყვანს ვერა ვსცემ, როგორც რამე წმინდათა წმინდას,

ჯირკს, ოქრო-ვერცხლში ბრჭყვიალებით თვალთა მწამებელს.