შუალედი - დან - მდე
 
 


ტაბიძე აბესალომ - გალაკტიონს - 52


გალაკტიონ!

ჩამოვედი. ვერ გაგაგონე. ეს წერილი თუ წაიკითხო, ფარდა გადაწეული გექნეს, მე მივხვდები. არ წახვიდე.
მოვალ და სამჯერ დავაკაკუნებ.

აბესალომი

13. II. 10 საათი დილის

ერთი საათის შემდეგ კიდევ მოვედი – 11 საათია – რატომ არ აღებ კარებს.

აბესალომი