შუალედი - დან - მდე
 
 


ტაბიძე აბესალომ - გალაკტიონს - 49


გალაკტიონ!

გაზეთების გამოწერის ვადა თავდება.
[არ გინდა...]

აბესალომი

უთარიღო