შუალედი - დან - მდე
 
 


ტაბიძე აბესალომ - გალაკტიონს - 46


გალაქტიონ!

დღეს ჩამოვედი. ორჯერ მოვედი, მაგრამ ვერც ერთჯერ ვერ გნახე. ნეტა ვიცოდე, როდის ხარ სახლში და როდის მუშაობ!
ჩვენ ვართ გვარიანად. მოიწერე წერილი: სამტრედია, რკინის გზის მუშფაკი – პროკლე.
ამეღამ მოვდივარ.

უთარიღო