შუალედი - დან - მდე
 
 


ოკუჯავა ოლიას - გალაკტიონი - 43


ოლოლ, გამარჯვება!

შენი წერილი მივიღე, გმადლობ! მე ფოთიდან ვბრუნდები და ამ წერილს სადგურზე ვწერ სამტრედიაში. მივდივარ დედაჩემთან. მინდა, დავისვენო.
ჩემი მეგობრები სოფელში მხოლოდ წიგნები იქნებიან და შენი წერილები.
[გამოგზავნე ამ ადრესით: Самтреди.. Бло...].
ადრესს მერე შემოგითვლი.
გკოცნი!
იყავი კარგათ.

შენი გალაკტიონი

[1910-იანი წლები]