შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * რაც იფნიბაღმა განვიცადე დღეს...


რაც იფნიბაღმა განვიცადე დღეს,
არ განუცდია არავითარ ტყეს...

გადაიფრინეს არწივებმა, რომ
თავგადასავლით მოაშუროს დრომ.

შენ გევედრები, ხვალინდელო დღევ,
ვიცი, სხვა ახალ დიდებაში მხვევ -

მიუშუქე სულს, მიუშუქე ზეგს,
გაეხმაურო იმ დიდების ძეგლს.

1958 წლის 20 ივლისი
კვირა, იფნის ბაღი