შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * შიშმა, რიდმა...


შიშმა, რიდმა
და ჯონ რიდმა
დამიგროვა
ბლომად რითმა.
წვალებამაც
ბლომად მომცა,
თეთრი წვერი
და თეთრი თმა.

1957 წლის 16 დეკემბერი