შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * რაც გადმოირღვა...


რაც გადმოირღვა
ზვირთები ვრცელი,
რაც შემდეგ ღელვა
და გუგუნია,
იფიქრებ: ასი
საუკუნეა
და არა რაღაც
ორმოცი წელი!

ჩემთვის ის წლები
ჩანგის გულია, -
შენი დიადი
ხსენება, ლენინ!
და მძლეველ დროშად
აღმართულია
ეპოქის სახე
ფუძემდებელი.

[1957 წლის 14 აგვისტომდე]