შუალედი - დან - მდე
 
 


გამოსულა!!


ისტორიის ფურცლებიდან
გამო, ნერონ, გამო, სულლა!
ჩაქუჩით და ნამგლით ხელში
ველად გმირი გამოსულა!
სულ წაშლილა წასულისა
ნაშთი, ამის გამო, სულა...
და სულ ახლად გადახნული
გექტარი და გა მოსულა.

1957 წლის 22 აპრილი