შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * სახოკია, ნეტა...


სახ-
  ოკია,
    ნეტა -
ახ!
  ოკეა-
    ნეთა
გადაურჩეს
    ღელვას.

[1949, სექტემბერი]