შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * აჰა, ეს წიგნი...


აჰა, ეს წიგნი, რომლითაცა ჩვენ -
             სამარადმშენო -
შევქმენით ძმობა და მეგობრობა,
            ძვირფასო ბენო!

1949