შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * მოგონებათა თოვის


მოგონებათა თოვის
მოჰქრის ნიავი შოვის,
სხვა სიშორეთა შორის
აღიმართება ბუბა.

მოშორებული ტფილისს,
ნაცნობს ავყვები ბილიკს,
მოგონებების ტკბილის
რომ გაიშალოს ქუბა.

ახმოვანება უყვარს
შოდა-ღარულას, ჯმუხას,
ასე ასწლოვან მუხას
შვენის მხარი და მაჯა.

ბილიკზე ნელა მსვლელი
მწვერვალზე შედგა ცხენი,
ქვე გამარჯობა შენი,
ქვე დაილოცოს რაჭა.

[1949 წლის სექტემბერი-დეკემბერი]