შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ზღვიდან ჟღერს თქმა აფხაზური...


ზღვიდან ჟღერს თქმა აფხაზური,
ზღვისაკენ მიჰქრის ენგური;
მისწყდა ხმა შაჰ-აბასური;
გაჰქრა ხმა თემურ-ლენგური.

[1946]