შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * მგოსნის ერთი ლექსი...


მგოსნის ერთი ლექსი მთელმა
           საქართველომ იცოდა,
იგრძნო - მისი მგოსნის გული
          თუ რა ცეცხლით იწოდა.

[1946]