შუალედი - დან - მდე
 
 


პოეტს


გერქვას უნიჭო, რომელსაც ხელით
სამართლიანად ჩანგი ერთმევა -
მხოლოდ მლიქვნელი ნუ დაგერქმევა.

[1946]