შუალედი - დან - მდე
 
 


სასწავლო წლის დაწყება


მოგილოცავთ, ბავშვებო,
სასწავლო წლის დაწყებას,
გისურვებთ გამარჯვების
დღეთა წყებათა-წყებას.

თქვენთვის დიდი ხანია,
რაც დილამ ირიჟრაჟა,
ცოდნას დედაენისას
კიდევ ვაშა და ვაშა!

[1946 წლის სექტემბერი]