შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ყოველივე ღამემ სმენით...


ყოველივე ღამემ სმენით
სურს მიინდოს და დაღალოს,
წამოვიდეს ციდან ფრენით
და ყუმბარა დაახალოს.

1946 წლის 11 სექტემბერი