შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * აგერ მოხუცი მხნე...


აგერ მოხუცი მხნე წელით ასით,
რომელსაც გულით მე მოვუწოდე,
ღვინოს, რომელიც თასით მივართვი,
მე „დაბადება წიგნის“ ვუწოდე.

თასი ასწია, სთქვა: სადარაჯოს
მცველს, როგორც ახალ დღისთვის მზადებას,
ეს იმ მომავალ წიგნს გაუმარჯოს,
ეს გაუმარჯოს მის დაბადებას!

[1946 წლის 17 ივნისამდე]