შუალედი - დან - მდე
 
 


წიგნი


უნდა ავმაღლდეთ გარეთ,
უნდა განვმტკიცდეთ შიგნით -
თუ სადმე წახვალ არედ,
წიგნით და მხოლოდ წიგნით!

ვერსად მეგობარს, რომელს
მისებრს ვერ ჰპოვებ ქვეყნად -
წიგნი! წიგნი სურს მშრომელს!
ვიყოთ, ვიმღეროთ, შევქმნათ!

[1946 წლის 10 ივნისამდე]