შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * არ გაპატივა!..


არ გაპატივა! შენს გულში ერთი
გახმაურდება ზეცა და ღმერთი,
როს დაგშორდები - ვარ მე ზედმეტი,
საშინელება და ჯოჯოხეთი.

ვით შევაერთო ეს შორი-შორი?
მაინც მე შენი მწყურის ამბორი.

1946 წლის 7 მაისი