შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ხელში მიპყრია ბარათი შლილი...


ხელში მიპყრია ბარათი შლილი,
ლექსი - ეს არის ბარათაშვილი.

ბედი უცქერდა მას, ვით ნაშვილებს,
დრო სხვას ვერ მოგვცემს ბარათაშვილებს.

თუმცა ისრები ბევრმა დაშვილდა,
მსგავსნი ვერ გახდენ ბარათაშვილთა.

[1945]