შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * მოკრიალებულ ეზოს...


მოკრიალებულ ეზოს
თვალი უღიმის რულს,
რაგინდ ეკალი ესოს
კაცის ზღვასაებრ გულს.

ქობულეთი, 11. IX. 44