შუალედი - დან - მდე
 
 


სიძველენი


ნახე ნანგრევთა ქვები დიადი:
რა სიმაგრეა მასში ჩართული.
ო, ეს ჩუქურთმა, ეს იშვიათი
შვენება, სივრცით შემოკვართული.

იმ საუკუნის, იმ მეთორმეტის
დიდებას - თამარს რომ აწერს ყველა -
სიმაგრეები მაღალ ორბეთის
ძველია, მაგრამ რამ დააძველა?

კედლები ციხის აოცებთ მნახველთ,
მძლავრი დუღაბით მტკიცედ ნაგები -
ასე ურყევი ძალით რომ მოსავთ
გარედან მსხვილი ქვის პერანგები.

არა ამაოდ იგი ნაშთები
წარსულმა აწმყოს შემოაჯარა:
სჩანდი, სჩანხარ და უფრო გაჩნდები
ქვათა მშვენიერ ხმებში, აჭარავ!

[1944]