შუალედი - დან - მდე
 
 


ცა გაქვს ისეთი


მხარევ, გეთაყვა, ცა გაქვს ისეთი,
თითქო ლაჟვარდებს მოსტირის ზეთი.
ერთი ღრუბელი ცაზე არა სჩანს,
სახეზე კი გცემს წვიმების წვეთი!

მხარეო, გმადლობ... გასაკვირველი
ჩვენ შავი ზღვა გვაქვს პირველთ-პირველი.
აქ ყველა მღერის: არაგვის, თერგის,
ენგურის, მტკვრის და ფაზისპირელი!

[1944]