შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ბობოქარ ტალღებს გასცქერის...


ბობოქარ ტალღებს გასცქერის
ძალზე მოხუცი - მემედი
და ფიქრობს: ასეთ ამბების
მომსწრე არა ვარ მე მეტი.

იქ, სადაც ტალღა გრიალებს,
მოსავლის მოიმედესა,
სახლი მედგა და ლაჟვარდი
სიმინდის ყანა მეთესა.

იქ არც სახლია, არც ეზო:
ზღვა თანდათან რეცხს ნაპირებს -
მაგრამ მას ჩვენი მყობადი
სხვა ძალას უპირდაპირებს.

ეხლა გახედე: მიხარის:
აი, იქ რომ სიმაღლეა,
სახლი დგას - მწვანე ჩარჩოში
და იგი ჩემი სახლია.
                 
[1944]