შუალედი - დან - მდე
 
 


დაბრუნებისას


თვალმოუწმენდი
ლექსებს ვუსმენდი -
სად მონუმენტი
სდგას დიდზე დიდი.
მიმყავდა გემი
და ნუგეშმცემი,
ოცნება ჩემი
ეფემერიდის.

[1940]