შუალედი - დან - მდე
 
 


ბუნება მოქანდაკეა


კლდე აჭარისა, თიხა ხანდაკის,
    ხელსაწყო - ბევრი -
ყოველ ხელხებას ამ მოქანდაკის
    ჰქვია შედევრი!

ხედავ ორფეოსს, ნიმფას, დიონისს
    ნიჭთა მლოცვარი -
შორს რელიეფი კავკასიონის,
    გასაოცარი!

თითქო სიმშვიდე ცისკრიან ტევრზე
    ბასრი და მჭევრი
კრთის გრიგალიდან - ყოველ შედევრზე
    დიდი შედევრი!
                
1940 წლის 10 სექტემბერი