შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ერთჰანგა, ერთფერი...


ერთჰანგა, ერთფერი
ხმაურობს მდინარე,
ვარვარებს ეთერი,
სიცხეა მძვინვარე.

[1937]