შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * შემოსილი მძიმე ღრუბლით...


შემოსილი მძიმე ღრუბლით გერეოდა მარად მუმლი.
იარებით დაიფარა შენი მკერდი, შენი შუბლი.

[1936]