შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * თბილისის მთანი კლდიანნი...


თბილისის მთანი კლდიანნი
გადასახულან მტკვარზე,
მთაწმინდის ქალნი თმიანნი
მწუხარედ სჩანან მთაზე.
ერთი ერთ საფლავს დასცქერის -
მწუხარე ბუმბერაზზე,
მეორეც - ჯვარით დასტირის:
- მომიკვდი რაზედ, რაზედ?!
ეს არის ხმა დაკივლების
ჩვენი ცხოვრების გზაზე,
უხიდოდ არ გაივლების
ამ სისხლის ალაზანზე.
              
 [1936; 1957 წლის 14 აგვისტომდე]