შუალედი - დან - მდე
 
 


ხალხი და „მთავრობა“


ევროპა მოსჩანს
სულ ორი დროშით.
არენის ქარი
აქანებს დროშას:
იფურთხებიან
მთავრობის ლოჟით
და აფურთხებენ
მთავრობის ლოჟას!

[1927]