შუალედი - დან - მდე
 
 


მოგონება ყველაფრის შეიძლება, მაგრამ...


დღით ყვავილოვან ველზე ხარობდით, საღამოთი კი სწერდით დღიურებს,
ვის შეუძლია ეხლა გულდასმით უსმინოს წარსულ უვერტიურებს?

1920-იანი წლები