შუალედი - დან - მდე
 
 


შემოდგომის ფრაგმენტებიდან


ჩამოყვითლდა, გაიცრიცა ბაღი, აღარ არის ყვავილების თაღი,
ატივტივდა ფერდობებზე ნისლი, ველად ყვირის ხარირემი ლაღი.
დაიჭექა სადღაც თოფმა რისხვით, ხრიოკიდან წამოვიდა სისხლი.
აღარ ჰყვირის ხარირემი ლაღი. ატივტივდა ფერდობებზე ნისლი.

1920-იანი წლები