შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * და ამაოდ გეძებენ...


და ამაოდ გეძებენ -
მეგობრები თვალებით:
ყველა გულმოკლულია
შენი გარდაცვალებით...

ყველამ ნახა წამება!
ყველას ახლოთ გვყოლია -
დემონებად - სიცივის,
ციხის მელანხოლია;

ეხლა - შენთან ქვითინებს,
რომ გზას არ გადუხარე,
შენი სულის მიმღები
ანგელოზი მწუხარე.

1920-იანი წლები