შუალედი - დან - მდე
 
 


ათოვდა ზამთრის ბაღებს


ათოვდა ზამთრის ბაღებს,
მიჰქონდათ შავი კუბო,
და შლიდა ბაირაღებს
თმაგაწეწილი ქარი.

გზა იყო უდაბური,
უსახო, უპირქუბო.
მიჰქონდათ კიდევ კუბო.

ყორნების საუბარი:
დარეკე! დაუბარე!

ათოვდა ზამთრის ბაღებს.

1916