შუალედი - დან - მდე
 
 


გაზაფხულდა


რისთვის ტოკავს ხშირი შქერი,
ან ნაკადი, ან ჩანჩქერი?

იმიტომ რომ, რაც კი სძულდა,
სულის სევდა, ფიქრთა მტვერი,
აიცალა... გაზაფხულდა!

[1911]