შუალედი - დან - მდე
 
 


მაისი


ნელი ნიავი ტყის ფოთლებს
ეჩურჩულება, თავს ივლებს.
ნელი ნიავი გულს უხსნის
მაისის ფერად ყვავილებს.

აზურმუხტებულ მინდორზე
ნამი ათასფრად ბრჭყვიალებს,
მზე ამწვანებულს კორდს და ველს
სხივს აფრქვევს... თავს დასტრიალებს.

მალე, სულ მალე ბულბული...

[1910-იანი წლები]