შუალედი - დან - მდე
 
 


პლატონ ქიქოძე


     ამხ. გა­ლაქ­ტი­ონ!

     თქვენ დამ­პირ­დით და პა­ტი­ო­სა­ნი სიტყ­ვა მო­მე­ცით, რომ ლექსს მო­მა­წო­დებთ. მე ვე­ლო­დი და აღარ შე­მო­ი­ა­რეთ სა­სახ­ლე­ში. ხვალ გა­მო­სა­ვალ დღეს მთე­ლი დღე ვმუ­შა­ობთ 4 სა­ა­თამ­დე სა­სახ­ლე­ში, რე­დაქ­ცი­ა­ში. თე­მა ხომ გახ­სოვთ? ნო­მე­რი მიძღ­ვ­ნი­ლია სო­ცი­ა­ლის­ტუ­რი სამ­შობ­ლოს სა­კითხებ­ზე. თუ მა­სა­ლა გჭირ­დე­ბათ – მე მაქვს.

                                                                                                                                                                                  პა­ტი­ვის­ცე­მით პ. ქი­ქო­ძე
                                                                                                                                                                                                           23. X. 34 წ.