შუალედი - დან - მდე
 
 


უცნობს


გწერ ამ წერილს მოსკოვიდან. მე აქ ჩამოვედი გუშინ წინ, დავრჩები ერთი კვირა. არ ვიცი, რითი გათავდება სახელგამთან ხელშეკრულების დადების საქმე. ყოველ შემთხვევაში, ეს გარემოება მე ვერ შემაშინებს, თუ ხელშეკრულების დადება ვერ მოხერხდა. იყავი კარგად.

შენი გ. ტაბიძე

1933 წ.