შუალედი - დან - მდე
 
 


იუზა ზარდალიშვილს


პატივცემულო იუზა!
მე წავიკითხავ შემდეგ სამ ლექსს:
ა. გვირგვინი.
ბ. ნიავივით.. ნიავივით!
გ. ჰამლეტის ქნარით...

მარადის თქვენი გალაკტიონ ტაბიძე
[1914 წელი]