შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-394 - 1958 წელი


1. გორკის სახელობის კლუბი, ორგანიზაცია. 2. მივლინება. 3. სტამბა „ზარია ვოს.“. 4. აფიშა. 5. Пригласительный...

*
1958. 21 მარტი.
თბილისიდან გამოვედით 17 მარტს. გზაში - ავად გახდა გოგი. გადავიდა მატარებლიდან ადლერში, სოხუმში გასამგზავრებლად. გზაში მეწყერმა შეგვიშალა ხელი. გავჩერდით ერთი დღე. ჩამოვედით მოსკოვში 21 მარტს. მოვეწყვეთ სასტუმრო „მოსკვა“-ში. დღესვე იწყება დეკადა.

მოსკოვში, სადგურზე, შეგვხვდენ ამხანაგები (ჭილაია, ქვლივიძე). მე მომიტანეს ყვავილები. რა მშვენიერი თაიგულია, - მეუბნებოდნენ სადგურზე. საუცხოვო თაიგულია, -  მითხრეს სასტუმრო მოსკვაში. მოსამსახურემ იშოვა ვაზა და ეხლა ეს თაიგული ამშვენებს ჩემს ოთახს - სასტუმროში.
დიდი სამსახური გამიწია სადგურზე ჩემოდანის გადმოტანაში: მძიმე ჩემოდანია. შიგ წიგნები აწყვია. სასტუმროში კი მეათე სართული შემხვდა (სასტუმრო გადატვირთულია), ლიფტით, მაშასადამე.

მოსკოვი
1. პორტფელი. 2. ხელთათმანები, მაჯის საათი, პაპკები. ხელნაწერების განაწილება რედაქციებში. 3. პრავდა. 4. იზვესტია. 5. ლიტ. გაზეთი. 6. ვეჩერნ. მოსკვა. 7. ისკუსსტვო და სხვ. მისამართები სასტუმროშივე. 8. ხელნაწერების გადაბეჭდვა (სასტუმროშივე). 9. არტისტის (წამკითხველის პოვნა) თვით თეატრში ან სხვაგან. 10. Неглинная 15 (შტაბი დეკადის). 11. პაპკების შეძენა, საქმეების ჩასაწყობად. 12. აქაური ტელეფონის საქმის კარგად... 13. ... 14. ჭილაიას მისამართი. აბაშიძე. 15. აფიშების პოვნა. 16. პროგრამის (ზუსტი პროგრამის პოვნა). 17. საათი სადაა! შევიძინოთ საათი! 18. კოსტიუმის გაუთავება. 19. დეპეშა სახლში. 20. მუდმივი კალამი. 21. გუმიარაბიკი, მაკრატელი.

*
1. პორტფელი. 2. ხელთათმანები. 3. მაჯის საათი. 4. პაპკები. 5. მუდმივი კალამი. 6. გუმი არაბიკი. 7. მაკრატელი. 8. ჟურნალ-გაზეთები. 9. ოდეკოლონი. 10. ბინტი და ბამბა. 11. საპონი. 12. ქაღალდები სხვადასხვა საჭიროებისათვის. კნოპკები.

*
21 მარტი, 1958 წ. ვახტანგ ბერიძემ ჩამიწერა.
Е -1-63-11 - Гослитиздат. Деев.

ნათარგმნი ლექსები
1. Слово о грузинской декаде. 2. Победного пути родная Сакартвело. 3. Книга Октября. 4. Руины храма. 5. Китай. 6. Гимн сороколетия. 7. Сердечное спасибо (Пушкин). 8. Бессмертие.
9. მოსკოვი, კრემლი, ლარიქს სიბირიკა, დეკადის დროშები - არაა ნათარგმნი.

*
Помещение - Библиотека им. Ленина (Корпус А. 3 этаж).
Государствен. издательство художественой литературы. Деев.
Художник - П. А. Бальчевский.
редактор - С. Хитарова.
Художественны редактор - Г. Кудрявцева.
Технический редактор - Г. Т. Гончарова.
Корректор - Л. Чиркунова.

Мих. Голодный.

Москва. Неглинная 15.
Штаб декады грузинского искусства и литературы.
Хитарова. 34 поэтов-переводчиков.
Книга содержит: 277 - стихотворений, 486 - страниц, 9.932 - строк.

Антокольский, Арсенева, Александрова, Ананиашвили.
(О всех но не обо мне). Павел Антокольский, Азербайжанский поэт (О. Берулава).

*
1. Избр. стихи (Сов. П., Москва). 1937 г.
2. Избр. стихи.

Клевакин Гавриил Павлович - 22929. Вакэ, ул. Барнова №100.

*
კონფერანსიე. თენგიზ. რახმანინოვი. ლაღიძე.. „ტრავიატა“.
გომიაშვილი. დათეშიძე. მთვარაძე.
მერი ნაკაშიძე. ევგენია გომიაშვილი.
შვიდკაცა. ჯანსუღ კახიძე.
ჩოხელი.
Гос. ансам. народ. танц.
ნინო რამიშვილი. ილიკო სუხიშვილი.
მხატვ. ვარშანიძე. ზურაბ ქველიძე.

*
მისამართები:
1. Москинторг, улица Кирова 6 (в помещении магазина №120). 29 марта в 3 ч. дня.
2. Союз советских писателей. Ул. Воровского 2, площадь Восстания.
3. Известия. центр. пушкинская площадь, 5. Отд. итературы и искусства. Издательство.
4. Правда. ленинградский проспект. Ул. Правды, д. 24, отд. Лит. и искусства.
5. Гослитиздат. Новая Басманная, д. №19.
6. „Новый мир“. Центраьная пушкинская площад, д. №5.
7. Концертниый зал им. Чайковского. Пл. Маяковского 20.

საჩუქრები:
1. ნინას - Витязь в тигр. шкуре. 2. ნუნუს. 3. კაკინას. 4. ნოდარს ჩემი წიგნი და... 5. დუთუს - Классическ. поэзия. I-II. 6. ჟოზეს - Классическ. поэзия. I-II. 7. პეტრეს (კერესელიძეს) - Витязь в тигр. шкуре. 8. ლენას. 9. ლენას ბავშვს. 10. რაქვიანა ქალს (ნუნუს მეგ.). 11. გოგის - ჩემი წიგნი. 12. ბენოს - ჩემი წიგნი. ოთარ ეგაძეს.

წიგნები:
1. აკაკი ბელიაშვილს. 2. ხუტა ბერულავას. 3. იოსებ ნონეშვილს. 4. ილია ხოშტარიას. 5. კოჩობა აროსიას. 6. ოთარ ეგაძეს.

პრობლემები:
1. სოხუმის სახლის. 2. წყნეთის სახლის. 3. ჯანმრთელობის აღდგენის.

მასალები გამოფენისათვის:
1. წიგნი, რომელიც შეიცავს 488 გვერდს (წიგნში პორტრეტია). 488 :10 = 49-50 ფურცელი.